FLANDERS FIELDS GRAVEL TOUR 2023

FFGT 2024

Algemeen Reglement (van toepassing op elke deelnemer)

  1. Elke deelnemer meldt zich aan op de ON-LINE inschrijfpagina. Een correcte inschrijving is een volledig betaalde inschrijving. Dit kan ofwel via directe online betaling, ofwel via klassieke bankoverschrijving. De organisator kan beslissen om uitsluitend het ene of uitsluitend het andere betalingssysteem te laten toepassen. Directe online betaling gebeurt via ‘mollie’ en gebeurt in een beveiligde betaalomgeving.
  2. Wie géén online betaling kan uitvoeren of langs een ander communicatiekanaal wenst in te schrijven dient het inschrijvingsbedrag te storten op het rekeningnummmer : IBAN: BE63646901013008     BIC: BNAGBEBB   Alle bankgegevens staan ook vermeld in de reply-mail die u automatisch krijgt nadat een inschrijvingsbevestiging werd verzonden.
  3. Er geldt voor de Flanders Fields Gravel Tour van mei 2024 een maximaal aantal van 550 deelnemers (3-daagse en eventueel weekend only formule). Wordt dit maximum overschreden, dan kan u zich uitsluitend nog als RESERVE aanmelden. Een ticket als RESERVE is altijd 100% terugbetaalbaar indien er toch géén plaats zou vrijkomen.
  4. Kunt u als deelnemer annuleren? Ja,, maar uitsluitend na voorleggen MEDISCH ATTEST (blessure of langdurige ziekte) en mits aftrek van 60 EUR annulatiekosten. Het kan alleen volledig kosteloos indien u zelf een vervanger vindt of als je akkoord bent om het ticket over te zetten naar de eerstvolgende editie of naar een soortgelijk event (lees: hetzelfde inschrijvingsbedrag). Zonder medisch attest maar om bv. familiale of professionele omstandigheden kan annulatie mits afhouding van 70 EUR. 2 weken voor de start van het fietsevenement is geen enkele terugbetaling meer mogelijk. De terugbetalingsprocedure vereist het correct invullen en terugsturen van de annuleringsdocumenten.
  5. De Flanders Fields Gravel Tour biedt een totaalpakket aan faciliteiten. Zo worden vestiaires, douches & bike-wash door de organisator beschikbaar gesteld aan de start/finish-lokaties.  
  6. Indien door overmacht het hele evenement niet kan doorgaan op de gestelde datum, is geen terugbetaling via de organisator mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan: beslissingen van de overheden, covid, gemeentelijke en politionele toestemming, natuurrampen, stakingen, oorlog .... Kosteloos overzetten van uw inschrijving naar de volgende editie wordt wel voorzien.
  7. Indien de Flanders Fields Gravel Tour minder dan een intern vooropgesteld minimum aantal deelnemers zou aantrekken, behoudt de organisatie zich het recht om deelnemers terug te betalen en het evenement te annuleren. In dat geval kan de deelnemer zijn ticket kosteloos verplaatsen naar dit andere evenement. Indien de deelnemer niet kan of wil deelnemen aan dat andere event, is terugbetaling mogelijk mits afhouding van 50 EUR administratiekosten.
  8. Gedragscode tijdens het evenement: men gedraagt zich voorkomend, respectvol en sportief ten aanzien van alle leden van de organisatieploeg alsook ten aanzien van hotelpersoneel en federatie-afgevaardigden. RESPECTEER de omgeving, de bossen, de natuur, de andere weggebruikers of wandelaars (mountainbike!). GOOI géén afval langs het parcours (op straffe van uitsluiting). De WEGCODE primeert altijd (ondanks seingevers). In geval een andere deelnemer in nood verkeert: verleen eerst hulp + verwittig onze hulpdiensten en denk daarna pas aan uw eigen sportprestatie! 
  9. Wedstrijdreglement of hoe verloopt de 'chrono' ? (volgt hieronder in apart document)
  10. ELKE DEELNEMER is verondersteld kennis genomen te hebben van het algemeen reglement. 

REGLEMENT TRIATHLON: zie onder knop REGLEMENT (onderaan specificaties voor triathlon gebeuren)

Onze partners