LCMT 2023

LCMT 2023

Algemeen Reglement (van toepassing op elke LCMT-deelnemer)

 1. Elke deelnemer meldt zich aan op de ON-LINE inschrijfpagina. Een correcte inschrijving is een volledig betaalde inschrijving. Dit kan ofwel via directe online betaling, ofwel via klassieke bankoverschrijving. De organisator kan beslissen om uitsluitend het ene of uitsluitend het andere betalingssysteem te laten toepassen. Directe online betaling gebeurt via ‘mollie’ en gebeurt in een beveiligde betaalomgeving.
 2. Wie géén online betaling kan uitvoeren of langs een ander communicatiekanaal wenst in te schrijven dient het inschrijvingsbedrag te storten op het rekeningnummmer : IBAN: BE63646901013008     BIC: BNAGBEBB   Alle bankgegevens staan ook vermeld in de reply-mail die u automatisch krijgt nadat een inschrijvingsbevestiging werd verzonden.
 3. Er geldt voor de LCMT in mei 2023 een maximaal aantal van 500 deelnemers, waarvan 450 mountainbikers (3-daagse MTB) en 50 cross-duathlon deelnemers. Wordt dit maximum overschreden, dan kan u zich uitsluitend nog als RESERVE aanmelden. Een ticket als RESERVE is altijd 100% terugbetaalbaar indien er toch géén plaats zou vrijkomen.
 4. Kunt u als deelnemer annuleren? Ja,, maar uitsluitend na voorleggen MEDISCH ATTEST (blessure of langdurige ziekte) en mits aftrek van 60 EUR annulatiekosten. Het kan alleen volledig kosteloos indien u zelf een vervanger vindt of als je akkoord bent om het ticket over te zetten naar de eerstvolgende editie of naar een soortgelijk event (lees: hetzelfde inschrijvingsbedrag). Zonder medisch attest maar om bv. familiale of professionele omstandigheden kan annulatie mits afhouding van 70 EUR. 2 weken voor de start van het fietsevenement is geen enkele terugbetaling meer mogelijk. De terugbetalingsprocedure vereist het correct invullen en terugsturen van de annuleringsdocumenten.
 5. Het fiets-evenement waarvoor u zich inschrijft biedt een totaalpakket aan faciliteiten. Zo worden vestiaires, douches & bike-wash door de organisator beschikbaar gesteld aan de start/finish-lokatie van het evenement. Ook het logement kan desgevallend (en wanneer als optie vermeld) worden toegevoegd aan uw boeking. In dat geval zal de organisator het bedrag voor dit logement zelf correct en tijdig doorstorten naar de desbetreffende logiesverstrekker, waarmee vooraf een sluitende overeenkomst werd afgesloten. Even goed kan er in de meeste gevallen ook steeds een rechtstreeks logement geboekt worden tussen deelnemer en logiesverstrekker. In dat geval blijft de organisator van het evenement volledig buiten deze transactie en overeenkomst. Boekt u wel logement via ons (= de organisator van het fietsevenement), dan blijft u steeds hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat uw verblijf betreft. In geen geval kan de organisator van het fietsevenement aangesproken worden door de logiesverstrekker voor bijkomende betalingen of kosten, tijdens uw verblijf veroorzaakt in het via deze organisator geboekte logement. Evenmin kan u als deelnemer, die via ons logement boekt, de organisator van het evenement aansprakelijk stellen voor iets dat uitsluitend uw hotel-, kamer- of gastenverblijf betreft. Hetzelfde geldt voor campings of motorhome-parkings.
 6. Waarom nu al inschrijven en betalen? De LCMT is een populair evenement. Snel zijn is dus de boodschap. Verder geldt het motto: inschrijven = betalen, dit om 'nep-inschrijvingen te vermijden, waardoor andere deelnemers eventueel geen plaats meer krijgen. Tijdig inschrijven is ook de beste garantie voor een plaats in het LCMT-peloton. Bovendien geniet u tot 1 januari van het voordeeltarief. 
 7. Indien door overmacht het hele evenement niet kan doorgaan op de gestelde datum, is geen terugbetaling via de organisator mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan: beslissingen van de overheden, covid, gemeentelijke en politionele toestemming, natuurrampen, stakingen, oorlog .... Kosteloos overzetten van uw inschrijving naar de volgende editie wordt wel voorzien.
 8. Indien de LCMT minder dan een intern vooropgesteld minimum aantal deelnemers zou aantrekken, behoudt de organisatie zich het recht om deelnemers terug te betalen en het evenement te annuleren, tenzij er in datzelfde jaar een ander LCMT-event (van Biking Events) elders plaatsvindt. In dat geval kan de deelnemer zijn ticket kosteloos verplaatsen naar dit andere evenement. Indien de deelnemer niet kan of wil deelnemen aan dat andere event, is terugbetaling mogelijk mits afhouding van 50 EUR administratiekosten.
 9. Gedragscode tijdens het evenement: men gedraagt zich voorkomend, respectvol en sportief ten aanzien van alle leden van de organisatieploeg alsook ten aanzien van hotelpersoneel en federatie-afgevaardigden. RESPECTEER de omgeving, de bossen, de natuur, de andere weggebruikers of wandelaars (mountainbike!). GOOI géén afval langs het parcours (op straffe van uitsluiting). De WEGCODE primeert altijd (ondanks seingevers). In geval een andere deelnemer in nood verkeert: verleen eerst hulp + verwittig onze hulpdiensten en denk daarna pas aan uw eigen sportprestatie! 
 10. Wedstrijdreglement (volgt hieronder in apart document)
 11. ELKE DEELNEMER is verondersteld kennis genomen te hebben van het algemeen reglement. 

Reglement voor de diverse competities

 1. Uw deelname aan de wedstrijdformule betekent dat u zich conform de regelgeving van de vigerende wielerfederaties gedraagt (KBWB, FSCL).
 2. De MTB-driedaagse is een officiële meerdaagse mountainbike-wedstrijd waaraan prijzen verbonden zijn voor de top van de diverse klassementen. Het klassement is op basis van tijd en de tijd wordt geregistreerd met professionele chips. Dit wordt uitbesteed aan een volwaardig en gespecialiseerd tijdopname-bedrijf. Er wordt verder ook nog een Berg- & Puntenklassement georganiseerd (zie verder artikel).
 3. Ook Triathlon en Cross-Duathlon zijn samen met de COMBI-Tour officiële wedstrijdformats (met tijdregistratie) en ook daar worden eveneens een aantal prijzen verdeeld, volgens behaalde plaatsen in de klassementen.
 4. De CYCLO biedt alle deelnemers eveneens tijdregistratie en koppelt hieraan GOUDEN - ZILVEREN en BRONZEN brevetten. Men dient hiervoor gemiddeld 28 km/u (goud), 26 km/u (zilver) of 24 km/u (brons) te fietsen over de volledige etappes. En dit met dagelijkse toezegging van 15 minuten bonificatie, ten einde VEILIG te fietsen en onderweg ook normaal te kunnen genieten van de bevoorradingen. Er wordt ook met % verhoging van de totaaltijd gewerkt naar dames en de oudere leeftijden toe, zodat ook deze categorieën met normale inspanning, zij het voldoende vooraf getraind, nog steeds naar GOUD kunnen dingen.
  • CYCLO-marges: + 5% ten opzichte van de tijd nodig om hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES JONGER DAN 40 alsook MASTERS GEBOREN VOOR 1970 (maar na 1970)   
  •  +10% ten opzichte van de tijd nodig om de hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES GEBOREN VOOR 1980 en MASTERS GEBOREN VOOR 1980
  • +15% ten opzichte van de tijd nodig om de hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES GEBOREN VOOR 1970 en MASTERS GEBOREN VOOR 1960

 5. In géén geval kan de dag na de etappe nog een klacht van een renner wegens foute tijdregistratie ontvankelijk worden verklaard. Dit dient dus altijd te gebeuren op de dag van de etappe zelf. De wedstrijdjury zelf mag daarentegen te allen tijde (ook na het evenement) beslissen tot declassering of straftijden van een renner als daar gewettigde redenen zoals fraude, parcours niet volgen, doping… toe zijn. 
 6. In geval een deelnemer afwijkt van het parcours en dus een kortere afstand aflegt is er maar één sanctie: de uitsluiting uit het klassement. Voor de start dient men tevens het controleblad te tekenen en er wordt altijd in groep gestart. Tijd loopt voor iedereen vanaf de officiële start. De wedstrijdjury kan tijdstraffen opleggen indien inbreuken worden vastgesteld. 
 7. Er worden diverse leeftijdscategorieën aangemaakt. Master 1 is vanaf het jaar waarin men 40 wordt; master 2 vanaf het jaar dat men 50 wordt. Belofte blijft men zolang men dit jaar géén 23 wordt. Er is ook een aparte damescategorie. 
 8. Elke deelnemer betaalt voor de start 20 EUR cash met gepast geld. Dit is de waarborg voor de tijdchip die men meekrijgt. Bij verlies of niet teruggave zal de firma AM-Sportstiming nadien een factuur met bijkomend 80 EUR kosten voorleggen. 
 9. de prijzenpot wordt verdeeld na de laatste etappe en de podiumhuldiging. Wie niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking kan achteraf géén prijs meer opeisen. 
 10. Elke deelnemer verklaart zich door zijn/haar deelname akkoord met de vigerende reglementering.

REGLEMENT TRIATHLON: zie onder knop REGLEMENT (onderaan specificaties voor triathlon gebeuren)

Onze Partners