LCMT 2021

Deelnemerslijst LCMT 2021 - op datum van vandaag

stand der deelnemers
LCMT mei 2021 = tussen de 530 à 596 deelnemers vandaag...
gebaseerd op effectief betaalde & recente nieuwe deelnemers

In 2021 blijft de LCMT bestaan, maar verhuist het meerdaagse fietsevenement we naar Spa (provincie Luik). Nieuwe etappes, nieuwe hotel- en verblijfsaccomodaties alsook een mooi en groot sportcomplex voor alle start/finish- en permanentieformaliteiten.

Vanaf nu houden we terug de deelnemerslijsten van kortbij in de gaten. Zie de hieronder gepubliceerde lijsten. Merk op, we hebben voor de triathlon een aanpassing gedaan in het IT-programma, vandaar over 2 aparte kolommen gespreid (voorlopig). Uiteraard worden ze naderhand opgenomen in 1 starterslijst (bij toewijzing startnummers in april).

Op de lijsten staan vandaag ook de nog 'niet-betaalde' deelnemers sinds oktober 2020. Op vandaag gaan we uit van in totaal zeker 550 à 580 deelnemers voor LCMT 2021. De 'overzettingen' naar 2022 zijn hier dus niet meer meegeteld.

Tot slot verzoeken we met aandrang dat de kleine groep deelnemers van 2020 die zijn/haar ticket 2020--> 2021 TRANSFER nog niet heeft gedaan dit dringend te doen, wil men startrecht aan 2021 (of 2022) behouden. Waarvoor DANK!

Onder de nieuwspagina houden we u voorts op de hoogte van alle corona-implicaties. En 'wat als' het weer niet zou mogen plaatsvinden...Onze Partners