LCMT 2020

Algemeen Reglement (van toepassing op elke LCMT-deelnemer)

 1. Elke deelnemer meldt zich aan op de ON-LINE inschrijfpagina. U kan individueel inschrijven of u kan als 'hoofdboeker' na uw eigen registratie bijkomend personen toevoegen (voor clubs of gezinnen). BEVESTIGEN op het einde van de procedure.

 2. Er geldt een maximaal aantal van 290 mountainbikers (3-daagse MTB), 190 cyclofietsers, 40 COMBI-Tourrijders en 40 Triathlon-deelnemers voor de editie 2019. Zodra de inschrijvingen volzet zijn, blijft het mogelijk om zich als RESERVE te melden. Reserve-deelnemers staan onderaan de lijsten en worden gecontacteerd zodra er wegens annulatie een plaats vrij komt. Idem wat formule MET hotel betreft.

 3. De LCMT biedt aan alle deelnemers de gelegenheid om gebruik te maken van de all-in formule zijnde verblijf in half pension in hotel VAYAMUNDO (***) en dit zolang er kamers beschikbaar zijn. Als organisator dienen wij garanties te bieden aan het hotel dat alle gereserveerde kamers daadwerkelijk worden betaald. Om die reden hanteren wij een flexibel maar wel ontegensprekelijk annulatiebeleid, zie artikel 6.

 4. Wie afziet van de hotelformule staat zelf in voor alle maaltijden (excl. bevoorradingen onderweg). Douches & bike-wash worden wel door de organisator beschikbaar gesteld, o.m. in de benedenruimte van hotel Vayamundo.

 5. Waarom nu al inschrijven en betalen?
  de LCMT is een populair evenement. Snel zijn is dus de boodschap. Verder geldt het motto: inschrijven = betalen, dit om 'nep-inschrijvingen te vermijden, waardoor andere deelnemers eventueel geen plaats meer krijgen. Tijdig inschrijven is ook de beste garantie voor een plaats in het LCMT-peloton. Bovendien geniet u voor 1 januari van het voordeeltarief. Wij aanvaarden voorschotten van 100 EUR voor allen die voor 31 december inschrijven. Een voorschot of volledige betaling volgt binnen de veertien dagen na de inschrijving, zoniet vernietigt het systeem de inschrijving (u krijgt wel eerst een 'automatische' herinneringsmail). Het saldo dient ten laatste op 28 februari betaald te zijn.

 6. Wat in geval van annulatie? 
  * voor 29 maart 2019 = na voorlegging medisch attest wordt het reeds betaalde bedrag na aftrek van 70 euro administratiekosten teruggestort. Indien u ook het hotel boekte, dient u zelf het hotel te annuleren. Het hotel betaalt u dan het hotelbedrag verminderd met 30 euro administratiekosten terug.
  * nà 29 maart 2019 = u kunt een vervanger zoeken voor uw ticket. Wij kunnen u hiermee helpen via sociale media maar de verantwoordelijkheid blijft finaal bij de deelnemer zelf indien dit niet meer lukt. Indien u geen vervanger vindt : de hotelkosten - 30 euro administratiekosten krijgt u terugbetaald van het hotel na voorleggen medisch attest.  Wat de inschrijving zelf betreft wordt uitsluitend na voorleggen van medische verklaring door de geneesheer uw ticket omgezet naar een volgende editie..
  * na 29 april = 1 maand voor de start van het evenement kan geen terugstorting meer gevorderd worden. Zelf een vervanger vinden mag uiteraard nog steeds.
  Indien door overmacht het evenement  niet kan doorgaan, zullen deelnemers door de organisator na afhouding van 75 EUR dossierkosten terugbetaald worden. 
 7. ENKEL OM MEDISCHE REDENEN KAN UW TICKET OOK WORDEN OVER GEZET NAAR EEN VOLGENDE EDITIE!
 8. Hoe betalen?
  Rekeningnummmer VZW BIKING EVENTS : : IBAN: BE63646901013008 BIC: BNAGBEBB   Alle bankgegevens staan ook vermeld in de reply-mail die u automatisch krijgt nadat een door u BEVESTIGDE inschrijving is verzonden via het on-line inschrijvingssysteem.
 9. Gedragscode tijdens het evenement: men gedraagt zich voorkomend, respectvol en sportief ten aanzien van alle leden van de organisatieploeg alsook ten aanzien van hotelpersoneel en federatie-afgevaardigden. RESPECTEER de omgeving, de bossen, de natuur, de andere weggebruikers of wandelaars (mountainbike!). GOOI géén afval langs het parcours (op straffe van uitsluiting). De WEGCODE primeert altijd (ondanks seingevers). In geval een andere deelnemer in nood verkeert: verleen eerst hulp + verwittig onze hulpdiensten en denk daarna pas aan uw eigen sportprestatie! 
 10. Wedstrijdreglement (volgt hieronder in apart document)
 11. ELKE DEELNEMER is verondersteld kennis genomen te hebben van het algemeen reglement. Hij/zij werd hiertoe voor de start formeel uitgenodigd door de organisator. Indien competitief deelnemer (of met tijdregistratie voor CYCLO-brevet) geldt diezelfde bepaling!

Reglement voor de diverse competities

 1. Uw deelname aan de wedstrijdformule betekent dat u zich conform de regelgeving van de vigerende wielerfederaties gedraagt (KBWB, FSCL).
 2. De MTB-driedaagse is een officiële meerdaagse mountainbike-wedstrijd waaraan prijzen verbonden zijn voor de top van de diverse klassementen. Het klassement is op basis van tijd en de tijd wordt geregistreerd met professionele chips. Dit wordt uitbesteed aan een volwaardig en gespecialiseerd tijdopname-bedrijf. Er wordt verder ook nog een Berg- & Puntenklassement georganiseerd (zie verder artikel).
 3. De andere wedstrijdproeven zijn officieus, maar voor het TRIATHLON en voor de COMBI-Tour worden eveneens een aantal prijzen verdeeld en dit volgens behaalde plaatsen in de klassementen. Voor beide proeven geldt evenwel dat de weg-etappes géén officiële koersen zijn. Er wordt een tijd geregistreerd zoals vermeld in artikel 4 (CYCLO-specificatie). Enkel in geval van regelmatig verloop en normaal sportend gedrag binnen deze context worden deze tijden mee gerekend voor de overkoepelende challenge.Het staat de organisator dus vrij af te zien van uitreiking der prijzen of opname van deelnemer binnen dat klassement indien het gedrag zou neerkomen op dat van een wielrenner in een zogenaamde wielerwedstrijd in lijn.
 4. De CYCLO biedt alle deelnemers eveneens tijdregistratie en koppelt hieraan GOUDEN - ZILVEREN en BRONZEN brevetten. Men dient hiervoor gemiddeld 28 km/u (goud), 26 km/u (zilver) of 24 km/u (brons) te fietsen over de volledige etappes. En dit met dagelijkse toezegging van 15 minuten bonificatie, ten einde VEILIG te fietsen en onderweg ook normaal te kunnen genieten van de bevoorradingen. Er wordt ook met % verhoging van de totaaltijd gewerkt naar dames en de oudere leeftijden toe, zodat ook deze categorieën met normale inspanning, zij het voldoende vooraf getraind, nog steeds naar GOUD kunnen dingen.
  • CYCLO-marges: + 5% ten opzichte van de tijd nodig om hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES JONGER DAN 40 alsook MASTERS GEBOREN VOOR 1979 (maar na 1969)   
  •  +10% ten opzichte van de tijd nodig om de hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES GEBOREN VOOR 1979 en MASTERS GEBOREN VOOR 1969
  • +15% ten opzichte van de tijd nodig om de hierboven vermelde gemiddeldes te realiseren DAMES GEBOREN VOOR 1969 en MASTERS GEBOREN VOOR 1959

 5. In géén geval kan de dag na de etappe nog een klacht van een renner wegens foute tijdregistratie ontvankelijk worden verklaard. Dit dient dus altijd te gebeuren op de dag van de etappe zelf. De wedstrijdjury zelf mag daarentegen te allen tijde (ook na het evenement) beslissen tot declassering of straftijden van een renner als daar gewettigde redenen zoals fraude, parcours niet volgen, doping… toe zijn. 
 6. In geval een deelnemer afwijkt van het parcours en dus een kortere afstand aflegt is er maar één sanctie: de uitsluiting uit het klassement. Voor de start dient men tevens het controleblad te tekenen en er wordt altijd in groep gestart. Tijd loopt voor iedereen vanaf de officiële start. De wedstrijdjury kan tijdstraffen opleggen indien inbreuken worden vastgesteld. 
 7. Er worden diverse leeftijdscategorieën aangemaakt. Master 1 is vanaf het jaar waarin men 40 wordt; master 2 vanaf het jaar dat men 50 wordt. Belofte blijft men zolang men dit jaar géén 23 wordt. Er is ook een aparte damescategorie. 
 8. Elke deelnemer betaalt voor de start 20 EUR cash met gepast geld. Dit is de waarborg voor de tijdchip die men meekrijgt. Bij verlies of niet teruggave zal de firma RIS-Timing nadien een factuur met bijkomend 80 EUR kosten voorleggen. 
 9. de prijzenpot wordt verdeeld na de laatste etappe en de podiumhuldiging. Wie niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking kan achteraf géén prijs meer opeisen. 
 10. Elke deelnemer verklaart zich door zijn/haar deelname akkoord met de vigerende reglementering.

REGLEMENT TRIATHLON: zie onder knop REGLEMENT (onderaan specificaties voor triathlon gebeuren)

Onze Partners